En stor ny studie har funnet at arbeidsnarkomani er assosiert med kliniske tilstander som ADHD, OCD, angst og depresjon.

Et internasjonalt team av psykologer fra Norge, England og Amerika har kartlagt 16.426 voksne i Norge. Spørreskjemaet var i fem norske aviser. Deltakerne fikk umiddelbar tilbakemelding på deres "personlige arbeidsnarkomani poengsum" etter at de hadde fullført spørreskjemaet.

Deltakerne gjennomførte også en syv punktskala om arbeidsnarkomani. Høye skåre med kommentarer som "hobbyer, aktiviteter og trening er mindre enn arbeidet" og "du jobber så mye at dette har en negativ innvirkning på din helse" var indikasjoner på arbeidsnarkomani.

Resultatene viste en klar sammenheng mellom arbeidsnarkomani og psykiske lidelser. Ca. 1300 mennesker viste å være arbeidsnarkoman (8%). Blant disse personer, var forholdet av ADHD, OCD, angst og depresjon signifikant høyere enn hos de som ikke var arbeidsnarkoman.

Arbeidsnarkomani kan være et signal om dypere følelsesmessige eller psykologiske problemer. Det er ikke klart om psykiske lidelser fører til arbeidsnarkomani eller om arbeidsnarkomani fører til psykiske lidelser. Poenget er at gjennom mobile teknologi folk alltid og overalt er tilgjengelig som sikrer at folk alltid er/kan være opptatt med jobben sin.

Sett grenser på din jobb

Mye stress oppstår når du har en mangel på tilsyn. Du vil alt, og det er mange ting som spøker gjennom hodet ditt. Du føler at du fortsatt trenger å gjøre mye, men du vet ikke hvor du skal begynne.

Denne rastløse følelsen kan du takle ved å definere arbeidet ditt. Bestem for deg selv hver dag tre enkle mål du skal oppnå. Ikke jobb med en endeløs liste med gjøremål, men hold det enkelt og ryddig.

Jobb spesielt med viktige oppgaver

Det er oppgaver som bringer deg nærmere dine mål, oppgaver som gjør en reell forskjell.

Hvis du er hovedsakelig opptatt med oppgaver som ikke er så viktig, og du føler at du får gjort lite, da henger arbeidet lengre på deg eller du tar det med hjem. Du får følelsen av at du må kompensere i helgen, ellers så vil du føle deg skyldig. Så sørg for at du jobber effektivt og virkelig gjør en forskjell!

Skriv innkommende tanker direkte fra deg

Hvis du skriver gode inspirasjoner direkte ned, så gir det deg mental fred. Du kan gi slipp på tanken, uten å frykte at tankene går tapt. Deretter kan du igjen nyte fritiden.

Våg å gi slipp på ting

Hvis du i morgen plutselig ikke lenge er her, så vil verden bare gå videre. Du er ikke universumets sentrum. Du er ikke kjernen i samfunnet. Du er ikke så viktig for verden som du er for dine kjære.

Så tør å slipp taket på arbeidet. Gi deg selv fred, frihet og livskvalitet.