Print

Jeg mottar stadig klager fra folk som søker etter jobb hos bedrifter, og som da blir invitert på intervju hos et eksternt firma. Under min opplæring, har jeg lært at det er viktig at en organisasjon, som ønsker å ansette folk gjør valgprosessen selv. Jeg har også lært at i noen tilfeller ansettelse av folk på grunn av tidspress, arbeidsbelastning og mer, ikke er mulig. I slike tilfeller, blir det brukt et eksternt firma.

Jeg skal ikke kjede deg for mye med hvordan det hele går, men kort sagt går det slik: Det eksterne firmaet får en mappe med informasjon om hvordan organisasjonen fungerer og hva de er ute etter. En slags mer detaljert stillingsbeskrivelse. Det eksterne firmaet lyser ut stillingen, leser søknadsbrev, holder intervjuer og gjør de nødvendige testene. Disse testene er nødvendig for å bestemme om personen er egnet for jobben.

Klagene jeg får er ganske forskjellige. Forrige uke, for eksempel, var det en mann som hadde et jobbintervju klokken 15.00. I seg selv er dette ikke galt, men med tanke på at de fleste nordmenn ønsker på denne tiden å dra hjemme, ville det ikke vært optimal. Personen av det eksterne firmaet var uinteressert og det virket som han ikke i det hele tatt ville finne noen som var egnet for jobben. Personen som søkte på den ledige stillingen var noen som er kjent med organisasjonen og var litt overkvalifisert for den aktuelle jobben.

Nå er det slik at de eksterne rekrutteringsfirmaene mottar penger for å finne den rette personen for jobben. Enten de finner den rette personen eller ikke. Hvis den rette personen ikke blir funnet, er organisasjonen som trenger folk tvunget til å endre utlysningen. Men oftere hender det at folk blir ansatt som ikke passer til organisasjonen. Enten fordi de ikke har rett kompetanse, eller fordi de ikke passer i laget. Begge har sine konsekvenser (varierende fra en avdeling som går i oppløsning fordi andre arbeidere takker for seg til et selskap som går konkurs).

Jeg vil anbefale enhver bedrift å holde ansettelse av ansatte inni selskapet. De som jobber der, vet hva slags kollega de er ute etter og hvilke krav den personen må oppfylle. Dersom det til slutt på grunn av arbeidspress eller andre grunner absolutt ikke er mulig, vil jeg foreslå at de fra det eksterne firmaet som søker etter gode kandidater, jobber i minst to uker på den avdelingen som søker en kandidat, så de blir klar over hva som er nødvendig og ønsket.

Det vil spare mye tid og penger!