Hos personer med ADHD fungerer visse områder av hjernen mindre effektive. Nevrotransmittere, som dopamin og noradrenalin, er mindre aktive. Ved å ta Ritalin går blodgjennomstrømningen i hjernen raskere. Dermed gir det mer dopamin og undertrykkes hyperaktivitet. Forskrivning av medisinen er ikke uendelig. Behandlingen avsluttes vanligvis i løpet av eller etter puberteten.

Ifølge forskning har Ritalin, medisinen som gis til personer med ADHD, andre effekter hos barn enn hos voksne. Det virker som Ritalin endrer permanent funksjon av hjernen hos barn, selv om de har stoppet medisinering.

I flere studier ble hjernen hos barn og voksne undersøkt i en MRI-undersøkelse. Disse skanner ble først gjort ved bruk av Ritalin, og deretter etter at de sluttet å ta medisinen. Hos voksne er effekten av medisinen da forsvunnet. Men hos barn, fant forskerne fortsatt en økt tilstedeværelse av dopamin, stoffet som slippes ut i hjernen ved bruk av Ritalin.

Disse effektene er svært betenkelig. Og det er også uklart hva konsekvensene er på lang sikt. Det betyr derfor at man må være nøye med å gi diagnose ADHD og at man må være enda mer forsiktig med utskriving av Ritalin til barn inntil mer er klart om konsekvensene.