Barna i gruppen har ofte vanskeligheter med ferdigheter som lytting, vente på sin tur i samtalen, dele materiale, forstå en annen persons følelser, løse konflikter, og uttrykke sine egne følelser. Under foreslår jeg noen aktiviteter en kan gjøre med barn. Disse aktivitetene gjelder ikke bare for barneskolebarn, men jeg tror de kan også være tilrettelagt for yngre og eldre grupper.

Flere aktiviteter

Som et utgangspunkt i aktiviteten, skriver du ned ulike sosiale ferdigheter på enkeltpapirlapper og legger dem i en bolle. La barna sitte i en sirkel og la alle trekke en lapp, en om gangen. Når barna trekker lapp fra bollen, be ham/henne til å si hva denne sosiale ferdigheten betyr, la dem gi et eksempel, og/eller be dem om å fortelle resten av gruppen hvorfor den ferdigheten er viktig.

Tegne et bilde som viser at noen blir en venn med en annen person. Å gi komplimenter til andre (en stor vennskapsferdighet) er en annen fin aktivitet å gjøre med gruppen. Du kan bruke bollen og skrive navn på barna på lappen. Den som trekker et navn må si noe hyggelig om denne personen. Si ifra hvilke forventninger du har helt fra begynnelsen. Det er kun gode ord og respekt for hverandre som er tillatt i gruppen.

Sett opp forventninger på forhånd, og la barnet fortjene privilegier ved å fylle disse forventningene. La barna bestemme hva de ønsker å jobbe for. De vet hva som er forventet, og de vet hva de må gjøre for å fortjene det de liker. De føler også en følelse av stolthet når de får det de har jobbet for. Når barna begynner å skli av sporet, minn ham/henne på hva han/hun jobber mot i stedet for å fortelle ham/henne hva du vil.

Kommunikasjon

Bruk overgangsadvarsler for å la barnet få vite hva som kommer neste. F. eks: "Om ti minutter er det på tide å slå av videospill og er det tid til å spise middag" eller "Etter dette showet er det tid for lekser."

Bruk empatiske utsagn for å vise barnet at du forstår hvordan han/hun føler seg.

Bruk spesifikk ros når barnet følger dine forventninger eller lytter til dine retninger.

Gi barna valg når det er mulig. F. eks: "Ønsker du å gjøre matte eller lese lekser først?"

Unngå krangel, lange foredrag, eller sarkastiske bemerkninger om barnas oppførsel.

Hold deg til reglene, og forhandler ikke, ikke gå frem og tilbake. Hvis barnet begynner å argumentere eller får raserianfall etter at du har uttalt regelen, vis empati, la ham/henne vite at du ikke kommer til å diskutere det lenger.

Lykke til!