Verden rundt oss er blitt mer progressivt og komplekst. Ikke bare for oss voksne, men også for våre barn. Det er derfor viktig å tilbringe tid med våre barn. Ofte er det mødrene som tar omsorgen for barna eller fedre som ønsker at mødrene gjør det. Så kan det skje at far ikke får med seg viktige hendelser i livet til barnet sitt. Husk at hvis barnet er voksen, da har det sitt eget liv og trenger deg ikke lenger. Tiden med barnet ditt kan ikke tas igjen senere!

Hvis du regelmessig tar tid for familie og barna, kan du utvikle et sterkt forhold med dem. Et forhold som er nødvendig hvis de blir større. Du vil bli/være mer involvert i deres liv. Hvis du er fysisk og følelsesmessig til stede, kan du varsle for farer når de har tvilsomme venner og du har mulighet å iverksette forebyggende tiltak. Du oppretter en base når de er små. En base hvor du kan lære dem verdier.

Familietid kan for eksempel være fokusert på hobbyer eller aktiviteter som bidrar til oppbygging og utvikling. Der kan de lære om relasjoner, samarbeid og mye mer. Faktum er at de vil gå gjennom vanskelige situasjoner. Men ved å være der for dem, gir du dem mulighet til å komme frem med sine problemer.

For deg som forelder kan det gi fred å se at barna har det bra, at de er godt utdannet, at de kan ta imot verden. De kan gi deg tilbakemelding. La deg vite hva de tenker om deg. Det gir muligheter til å fortsette å snakke og bli følelsesmessig involvert. Og hvis tilbakemeldingene er mindre morsomt, kan du vise at du har en sårbar side.