De fleste barna reagerer godt på positive atferd-strategier og disse må være det første steget ved å prøve å hjelpe ditt barn. Hvis du føler at ditt barns oppførsel er ute av kontroll, og du gjorde alt du kunne gjøre, da er det første trinnet å søke profesjonell hjelp.

Barn blir ofte straffet for sin oppførsel uten at noen ser på deres behov. Det er denne straffen som fører ofte til ytterlige atferdsproblemer. Dersom du ønsker å lære positiv atferd til et barn da må du gi en erstatning for oppførselen de utfører, slik at den uønskede atferden erstattes av ønsket atferd.

Hvordan er det at barnet viser denne atferden? Men også: Hva kan du som forelder gjøre?

 

1) Barnet prøver å få mer kontroll over sine omgivelser. 

Mange barn opplever at de har lite kontroll. Det er ofte andre som forteller hva de skal gjøre, og det forventes at de gjør oppgavene uten spørsmål, selv om de ikke er enige. Noen barn gjør hva de kan for å føle at de er i kontroll. Selv om det betyr at de må lyve for å få det de ønsker, bryte regler, eller avvise ordre.

Det du kan gjøre: Gi ditt barn så mye kontroll over sitt miljø som mulig, innenfor dine grenser, og så lenge barnet ikke skader seg selv eller noen andre. Spør barnet om sin mening om ting. La barnet vite hva som vil skje etter. Når barnet ønsker noe som er umulig, forklar hvorfor det ikke er mulig og tilby et alternativ. Styr forventningene på forhånd. Gi positive tilbakemeldinger når ting går bra, men ikke gi negative tilbakemeldinger hvis noe går galt.

 

2) Barnet prøver å ha et godt selvbilde og å være viktig.

Barn som føler seg mindreverdig har lav selvfølelse og prøver å bli akseptert og få oppmerksomhet gjennom negativt adferd.

Det du kan gjøre: Fjern oppmerksomhet fra den negative atferden og fokuser på det positive.

 

3) Hvert barn har et behov for å bevege, bruke energi, eller stimulere seg selv på noen måte.

Det du kan gjøre: Gi dem tid og rom til å løpe, hoppe i tau, hoppe på trampoline, osv. Gi dem regler hva som (ikke) kan (ikke løp i huset!) og gi positive tilbakemeldinger når de følger reglene.

 

4) Det forventes mer av barn enn barnet kan håndtere.

Det du kan gjøre: Prøv å finne ut hva barnet er i stand til før du stiller krav. I tillegg må du kanskje gi bistand for å hjelpe barnet gjennom oppgaven.

 

5) Barnet er frustrert/sint om noe og kan ikke uttrykke seg

Det du kan gjøre: For barn som ikke kan uttrykke seg på grunn av tale/språkvansker kan du hjelpe med bilder eller objekter (avhengig av alder). Tilby dem et valg ved å vise dem objektene du tilbyr og tilby alternativer i stedet for å bare si "nei" til barnets forespørsler og atferd. Gi dem et alternativ for å bli kvitt sine frustrasjoner som f.eks klemme en stress ball.

 

Husk:

  • Noen ganger er flere atferdsproblemer til stede samtidig
  • Hva en person anser som dårlig/galt oppfatter en annen kanskje ikke slik.
  • Alle barn trenger positive tilbakemeldinger til å håndtere sinne og frustrasjon.