Ved å lære andre å tilgi gjør du ditt eget liv bedre. Å tilgi og la være gjør alt bedre.

Ofte tror vi at tilgivelse er en nåde ovenfor andre. Men i virkeligheten er det i hovedsak en tjeneste til deg selv. Du tillater deg selv å gå videre ved at du for fullt aksepterer situasjonen, andre og deg selv. Det er en form for ansvar for din egen lykke. Du lar offerrolle bevisst bak deg, og velger positive følelser.

Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive et brev til denne personen som har gjort noe. I brevet kan du skrive at du tilgir vedkommende, og så kan du for eksempel skrive hvorfor du skriver brevet, og hva det er som plager deg. Vær spesifikk. Ta så mange ord som du trenger. Avslutt positiv og med kjærlighet.

Kjenn hvor godt det er å gi slipp på dine frustrasjoner og å ta ansvar for din lykke. Når du er ferdig med brevet, visualiser at personen står foran deg. Gjør det så ekte som mulig for deg selv. Hvor er du? Hva har den andre personen på seg? Hvordan føler du deg? Nå visualiser at du leser dette brevet høyt til denne personen.

Avslutningsvis kan du slette filen på pc, eller brenner/river du papiret. Og så forsetter du med dagen. Ingen trenger å lese dette hvis ikke du vil at de gjør det.

Å tilgi gjør du virkelig først og fremst for deg selv. Ved å tilgi og akseptere deg selv, tar du ansvaret for hele 100%.