Lar dere fremdeles guttene være gutter? Gir vi dem nok plass for sin utvikling?

I dagens samfunn undertrykkes en god del atferd som vanligvis forbindes med gutter - som for eksempel spille tøff. Gutter og jenter er ganske like, men ikke det samme. Gutter må få lov til å utvikle seg i den måten som passer dem best. 

Ifølge forskere bør det også være mer oppmerksomhet på skole for forskjeller i utviklingen mellom gutter og jenter, for eksempel, måten hvordan de lærer. Forskere advarer mot faren for at guttene, når de bremses ned for mye, også bremses i sin utvikling. De mister raskt sin konsentrasjon, får redusert motivasjon og resultatene vil gå nedover. Gutter blir også fire ganger oftere diagnostisert med ADHD enn jenter, og får fem ganger mer medisiner for det.

På skole blir gutter tre ganger så ofte refset for atferd som aksepteres hos jenter, og tre ganger så mange gutter som jenter får spesialundervisning. Gutter lærer ved å prøve ut ting. Det må være plass til det. Denne måten å utvikle seg på kommer godt med når de er voksne.

Jenter får en positivere tilnærming på skolen på grunn av sine mer utviklede sosiale ferdigheter. Guttenes atferd blir tydeligvis mindre verdsatt i vårt samfunn. Noen ganger bremses gutter for mye i sin atferd, på denne måten lærer de mindre av sine egen erfaringer og det hemmer deres utvikling.

Vi må gutter la leke og la dem gjøre som gutter gjør.