Alle ønsker vi å være positive, men noen ganger funker det ikke og må du hjelpe dine følelser litt.

1. Smil og sørg for øyekontakt

Et smil utstråler godhet. Det viser også at du er en positiv person, og sannsynligvis attraktiv.

Hils folk med et bredt smil og legg merke til hvordan den andre blir gladere.

2. Vis interesse

De fleste er glade for å snakke om seg selv. De ønsker å fortelle om jobben sin, lidenskap, hobbyer, drømmer, barn, hjem, bakgrunn og folk de kjenner. Dersom du lytter aktivt, så kan du stille spørsmål for å følge opp og vise enda mer interesse.

3. Bry deg om andre menneskes velferd

Tenk på hvert menneske som verdifullt. Innse at du ikke er bedre eller mindre enn andre. Alle er like. Hvis du tenker på det, så ser dere mer lik ut enn du skulle forvente. Alle sliter med de samme spørsmålene, problemene og usikkerhetene. Og du trenger ikke å bevise noe.

4. Pass på at du ikke trekker alt til deg

Hvis du merker at en annen interesserer seg for deg, bare prøv å snakke litt mindre og lytte mer.

5. Sett deg i en annen sin plass

"Hvordan ville det føle å være i skoene sine?" Spør deg selv dette spørsmålet regelmessig. Dette vil trene din empatiske evner. Og det hjelper deg å gjøre de riktige tingene for en annen.