Høy følsomme personer er generelt mer følsomme for inntrykk fra omverden enn andre mennesker.

På samme måte som noen mennesker er mer intelligente enn andre, så er noen mennesker mer følsomme enn andre. Som vi kan kalle noen “høy intelligent” kan vi noen som er svært følsomme kalle en “Høy Følsom Person” (eller Høy Sensitiv Person, forkortet som HSP etter det engelske Highly Sensitive Person).

Disse egenskaper, svært følsom og meget intelligent, kan også gå sammen.

Når som helst på dagen gjør vi inntrykker, gjennom våre sanser, som å høre, å se, å lukte, å smake og gjennom berøring. En HSP gjør dette mer intens enn gjennomsnittet. Høy følsomhet er en funksjon som kan være positivt. For eksempel ved høy følsomhet kan du raskt identifisere trusler, føle at noen lyver, kjenne små forskjeller, nyte intenst kunst eller musikk, og konsentrere seg bedre.

Trikset er å lære å leve i dette samfunnet med følelsen og sinnet. Målet er å finne en personlig balanse mellom fornuft og intellekt. Hvordan lever du med dine følelser i denne verden uten at du blir overveldet og mister deg selv?

Svært følsomme mennesker kan lære å leve med høy følsomhet. Dette betyr å ta emosjon, følelser og tanker på alvor og se disse i sammenheng med livet. Således blir høy følsomhet en kvalitet.

Mange høy intelligente barn og voksne ser ut til å være høy sensitive/svært følsom. Denne (høy) følsomheten kan avsløre seg gjennom ernæringsproblemer og/eller allergier.

Barn

Det er kjent at stimuli hos høy intelligente blir behandlet i en mye sterkere og på et dypere nivå. Det bør være klart at høy følsomhet i kombinasjon med høy intelligens kan gjøre behandling av disse stimuli enda mer intenst. Som et resultat ser det ut til at det høy intelligente barnet ser rett gjennom deg. Å ta barnet tidvis bokstavelig talt “ut av folkemengden” (for eksempel ut av den travle klassen/gruppen eller å trekke seg (også) fra emosjonelle hendelser) kan forebygge at barnet blir overstimulert.