Omsorg for deg selv blir ofte sett som egoistisk. Men hvis du tar vare på deg selv, medfører det automatisk at du ikke bryr deg om andre? Det er nok bare tilfelle hvis du har egoistiske motiver!

Folk som er egoistiske, har ikke fokus på andre. Det spiller ingen rolle hva som skjer med andre, det eneste som gjelder er at de blir bedre selv. Men det er noe helt annet enn at du tar vare på deg selv. De tingene du gjør for å ta vare på deg selv gjør du ikke på bekostning av andre. Selvhjelp er akkurat hva den sier det er: å ta vare på deg selv.

Det finnes en forskjell mellom behov og vilje. Noen som tar vare på seg selv, trenger denne omsorg. En egoist derimot vil ha noe. Forskjellen mellom å få det du har behov for (trenger) og å få det du vil ha.

Nødvendig

Selvomsorg handler om en nødvendighet, et grunnleggende behov. Behovet for å sove, å hvile, å være alene. Ikke isolert, men å gjøre ting (alene eller ikke) for å lade opp. En egoist bryr seg ikke hva hans miljø synes så lenge han får det han vil, om det går på bekostning av andre eller ei.

Hvem kommer først?

Samfunnet lærer oss at vi må sette andre på første plan. Bibelsk sett finner vi i Markus 12,31: Du skal elske din neste som deg selv. Naturligvis må du elske din neste, men da bør du også elske deg selv. Alt du gjør for din neste, bør du også gjøre for deg selv. Hvor ofte skjer det at vi hviler, si nei hvis vi ikke vil og noen ganger skjemmer oss litt ekstra? La meg tenke. Nettopp. Aldri!

Hvis vi må sette andre foran oss, blir vi brukt opp. Både følelsesmessig, psykisk og fysisk.

Det er viktig at vi tar vare på oss først før vi kan sørge for en annen. På samme måte som i et fly hvor du er instruert av sikkerhetsreglene, at du først må ha oksygenmasken selv før du gjør det med barnet ditt.

Bra for alle!

Når vi tar vare på oss selv og trives, så lykkes vi bedre med å ta vare på andre. Selvhjelp er derfor ikke bare bra for deg selv, men også for folkene rundt deg.

© Copyright psyke59gradernord.com