Mitt navn er Anna Busch.

Psyke 59 Grader Nord er mitt rådgivningsbyrå. Her jobber vi med støtte for barn og ungdom med spesielle behov. Vi jobber også med voksne som sliter med å omgå med mennesker som er flinke til å manipulere og ødelegge, samt voksne som har spesielle behov, for eksempel fordi de er høy sensitive. Vi tilbyr også relasjonsrådgivning og veiledning for problemer som kan oppstå i et partnerforhold

Hos Psyke 59 Grader Nord står trivsel av mennesker sentral. Kvalitetene til barnet, som deltar i læringsprosessen ut fra et positivt selvbilde, selvtillit og ønske å lære, vil være mye mer tydelig enn for et barn som ikke er forstått, støttet eller ikke føler seg gjenkjent. Læringsmiljøet og hvordan det oppfyller læringsbehov eller læringsstrategi i forbindelse med for eksempel autisme, ADHD eller høy intelligens til barnet er av enestående betydning. Ut fra dette synet blir barn støttet innenfor vanlig undervisning.

Jeg jobber generalistisk dvs med mange løsningsorienterte og kognitive atferdsterapier (fokusert på endring av tenkning og/eller oppførsel). Jeg har en "systemisk" visjon, noe som betyr at jeg ser kunden som en del av en helhet, sine relasjoner og miljøet de lever i. Ofte blir disse også gitt oppmerksomhet i samtalene.

Jeg har en kristen livsfilosofi. Hvis du ønsker det, kan jeg jobbe fra et pastoralt perspektiv. Det gis oppmerksomhet til rollen som tro spiller i å skape, opprettholde og/eller løse problemene.

Det er ikke nødvendig at du har samme livsfilosofi; alle er velkomne. Du kan stole på at jeg ikke vil pålegge deg min tro. Livsfilosofien min påvirker mitt menneskelige og verdensbilde, men spiller bare aktivt en rolle i behandlingen hvis du spesifikt ber om det.


Les våre nyeste artikler og blogger under. Følg menyvalget 'Blogg' for eldre innlegg.