Jeg har jobbet i ulike stillinger i flere år som støttelærer og med oppsyn av barn. Fra den gang jeg ble konfrontert med høy intelligens og autisme i mitt eget miljø, og fant ut at det er ofte en mismatch som kan oppstå mellom intellektuelle og sosiale ferdigheter av barnet på skolen og hjemme, begynte jeg å spesialisere meg innen barnepsykologi. I mellomtiden har jeg fått min master innen klinisk psykologi.

Jeg skrev min avhandling: Stress og Psykose 59 ° Nord i 2012.

Gjennom denne studien ble det stilt spørsmål om det finnes tre dimensjoner av sub-kliniske psykotiske symptomer i den Norske populasjonen, og hvis de finnes om disse henger sammen med stress. Dette førte til en ny, vitenskapelig basert og effektiv terapeutisk tilnærming til de dype traumer som er forårsaket av langvarig samhandling med mennesker som lider av psykopati.

Medlem i Psykologiforbundet.