Mange høyfølsomme mennesker har verdier som er rettet mot andre mennesker. For eksempel bekreftelse, takknemlighet, gjøre godt, like og tilhøre. Men hva med deres personlige ambisjoner og behov? Ofte blir frykten for å bli avvist forårsaket av skyld og skam som er større enn behovet for takknemlighet.

I en sunn situasjon kan du skille mellom dine erfaringer og de faktiske signalene du får. Dette er ikke tilfelle ved såkalt rejection sensitivity. Da tolker du nesten alle signaler mentalt som "avvisning". Fysisk sett er nervesystemet ditt i en forhøyet tilstand av beredskap, og stress-systemet ditt er stadig våken og følger med på mulig avvisning. Ubevisst forutser du denne potensielle faren.

Hvordan skjer det?

  1. Følsomhet forsterkes av mobbing, å bli avvist av foreldre og andre viktige forhold eller av traumatiske hendelser i ungdommen.
  2. Med HSP har du et mer sensitivt nervesystem som reagerer sterkere på negative og positive stimuli som avvisning og godkjenning.
  3. Selvoppfyllende profeti. Hvis du forventer avvisning, er det ikke lett å føle seg trygg i kontakt med andre.
  4. Stå i den andre personens sko: tenkning på vegne av din motpart, og tolkning av signaler på vegne av den andre personen. Og dette skjer som regel uten å diskutere dette, spørre eller kontrollere om konklusjonene dine er riktige.

Hva er konsekvensene?

Du ender i en følelsesmessig negativ spiral. Du har følelser av skyld og skam. De utløser frykten for avvisning. Dette gir mange bekymringer. Du har en sterk tendens til å hevde eller vise overdreven omsorg for å sikre at den andre personen forblir fornøyd. Du går utover dine grenser, og dermed står selvomsorgen på spill. Du unngår sosiale (nye) situasjoner, fordi du unngår på denne måten faren for avvisning og følelser av skam.

Hvordan håndterer du det?

Kom i gang med behandling av barndomsopplevelser og velg en livsstil som passer deg. Livsstilen skal inneholde sunne vennskap og nye sosiale nettverk som gjør deg glad. Det er helt normalt at du føler deg ubehagelig i nye sosiale omgivelser. Vær oppmerksom på følsomheten for avvisning. Ikke stå i den andre personens sko og ikke tenk for den andre personen. Utvid ditt perspektiv til situasjonene. Hold deg sosialt aktiv. Kanskje det er mulig å møte andre HSP-ere? Du trenger ikke å være en superkvinne/supermann. Hvis du har medfølelse for deg selv, slapper du av.

 

© Copyright psyke59gradernord.com