Noen gode forslag til et positivere liv!

Tanker er bare tanker

Du kan ta tankene dine veldig på alvor og gå inn i dem uendelig, men du kan også se på dem lettere og observere dem i stille. De fleste ting vi tenker er fullstendig tull. Dine tanker kommer og går. Og det er opp til deg å bestemme hvilke tanker du vil ta opp og bruke tid på. Negative tanker som "Jeg kan ikke gjøre det" hjelper deg ikke med å gå videre. Positive tanker som "Jeg kan gjøre det!" kan inspirere deg til å gjøre ditt beste.

Ikke døm

Hvis du går gjennom livet mens du legger et "godt" eller "dårlig" klistremerke på alt, vil du ikke komme videre. Dømmende tanker og kommentarer er negative. Du ender i en spiral om hvordan ting "burde være".

Ta et skritt tilbake og observer istedenfor at du bedømmer ting. Ting er ønskelig og uønskelig fra ditt perspektiv. Og du bestemmer hvilke klistremerker du legger på. Det er det som virker og det som ikke virker i forhold til målene du vil oppnå.

Ikke snakk negativt

Sladder, knekke ned, tå folk ned, ta deg ned, identifisere noen feil - det hjelper deg ikke med å utvikle en positiv tankegang. Selvfølgelig kan du være kritisk, det er nødvendig i mange sammenhenger det og. Men hvis du vil oppleve mer positivitet, da kan det være fornuftig å trene deg selv for alltid å fokusere på de positive tingene. Hold det positivt så mye som mulig, spesielt rundt andre mennesker. Da blir det så mye lettere å dyrke den positive tankegangen.

Gi mer oppmerksomhet til de ønskelige tingene

Akkurat som med tanker, kan du velge hvilke hendelser du gir oppmerksomhet. Du kan bli hengende uendelig i "savnede muligheter", i feil eller i dårlige opplevelser. Du kan også velge å se etter de positive aspektene ved et hendelse.

 

Hva gjør du for å utvikle en positiv tankegang?

 

© Copyright psyke59gradernord.com