Du kjenner kanskje til at du virkelig vil gjøre noe, men frykten er sterkere enn ønsket eller den nødvendige mot. Det er ikke alltid lett å endre din egen atferd eller din personlige situasjon. Du sier at du vil, men du gjør det ikke. Du har ofte mange argumenter for at du ikke kan ta det bevisste steget akkurat nå.

Ubehag

Dette er den ubehagelige følelsen som kommer med et første nytt, spennende steg. Å gå inn i en vanskelig samtale, starte en bedrift, ringe en mulig kunde eller arbeidsgiver, si nei og skuffe folk, og så videre. Når en tidligere situasjon ikke har blitt slik du ville ha den, og du skammer deg eller føler deg skyldig, er det frustrerende. 

Du gjør ikke det du må gjøre fordi du opplever frykt nå. Den ekle følelsen av ubehag må gå først, og så lenge du føler følelsen, oppdager du at du ikke kan gjøre noe fordi det ikke føles riktig.

Spådommer og forventninger av fremtiden kan forårsake mye frustrasjon og dette kan bli en unnskyldning for ikke å måtte gjøre det ennå. Den andre vil sannsynligvis ikke svare slik du tror den andre skal reagere, fordi den andre aldri gjør det. Du prøver å endre miljøet eller den andre personen, slik at du på forhånd kan kontrollere den fremtidige situasjonen.

Løsning?

Løsningen er at du må lære å håndtere virkeligheten, selv om det noen ganger ikke er behagelig. Du kan faktisk akseptere at virkeligheten noen ganger er kjedelig og komplisert. Vanskelige følelser er normale menneskelige følelser. Følelser er ikke en unnskyldning for ikke å ta ansvar for dine egne valg. Frykt, frustrasjon, skam og skyldfølelse er normalt og forsvinner ikke før du gjør noe nytt.

Og en ting er sikkert: en dag vil øyeblikket komme at du aksepterer realiteten. Du har valget når det er. Nå eller aldri?

 

© Copyright psyke59gradernord.com