Alle gjør det: vi strever etter perfeksjon. Vi vil ha perfekte barn, perfekte bursdagsfester, en perfekt kropp. Noen ganger vil vi til og med være en perfekt kristen. Men hvorfor?

Ønsket om fullkommenhet og helhet gir oss en følelse av glede. En indre opplevelse som roper: "Slik skal det være og jeg føler meg velkommen og trygg." Det er derfor ikke overraskende at vi lengter etter perfeksjon. Vi gjør oss selv gal når vi krever perfeksjon fra verden og oss selv. Spesielt når vi prøver å få det til i vår egen styrke. I denne verden vil vi aldri nå den fullkommenheten. Og vi må akseptere det hvis vi vil vokse til modenhet.

Så lenge det er selvavvisning i visse områder av våre liv er mangel på selvaksept en av de største hindringene for emosjonell og mental/psykisk modenhet. Tanker om selvkritikk er inngrodd.

Speil

Mennesker er egentlig relasjonelle vesener, internt programmert til å se seg speilet i andres øyne. Utviklingen av vår identitet er basert på millioner av interaksjoner med tilknytningsmønster i løpet av de første leveårene. Enkelt sagt, måten menneskene som tar vare på oss ser på oss og hvordan de samhandler med oss, speiles av oss. Dessverre går det ikke alltid bra! I den perfekte verden vi var skapt for, ville hvert barn vokse opp i tryggheten av et kjærlig forhold. Med en far og mor som elsker hverandre ubetinget og som alltid er følelsesmessig tilgjengelig for hverandre. Som ser på hverandre og på barnet sitt med kjærlige øyne. I denne verden får du ubetinget aksept som barn.

Vi blir oppdratt av foreldre som i det beste scenariet noen ganger har problemer med å elske hverandre og i verste fall ikke klarer å opprettholde et forhold til hverandre. Foreldrene våre har også problemer med selvaksept. Og det er derfor de ikke alltid lykkes med å ta imot barna sine fullt ut. Det er ikke altid ubetinget kjærlighet i deres øyne. I tillegg til kjærlig utseende, ser det også ut som misbilligelse, kritikk, aversjon, frustrasjon, utålmodighet, frykt, forakt, sinne og fortvilelse.

Selvbilde

Når vi har et sunt og realistisk selvbilde, har vi også en høy grad av selvtillit. Og den danner grunnlaget som indre sikkerhet hviler på. På dette grunnlaget er vi i stand til å ta risiko, å lære nye ting, å møte tilbakeslag og øyeblikk av fiasko, uten å tenke at vi er dårlige, ikke gode eller i stand til ingenting. Vi trenger også dette grunnlaget for å absorbere, sette i perspektiv og til og med omfavne ufullkommenhet i oss selv og andre. Mangel på selvaksept har derfor en direkte forbindelse med tendensen til perfeksjonisme.

Er jeg god nok? Er jeg vakker nok? Er jeg bra slik jeg er? Er jeg noen som fortjener kjærlighet? Disse tankene våre kommer som en slags bakgrunnsstøy, en stadig tilstedeværelse av frykt og usikkerhet. Denne frykten driver oss i vår streben etter perfeksjon. Vi tror at hvis vi gjør ting perfekt, vil vi bli godkjent og ikke avvist. 

Tiltak

Likevel vil det alltid være mennesker som vil avvise oss. Frykt for avvisning forsvinner bare når vi slutter å avvise oss selv. Hvis vi ønsker å oppnå perfeksjon, må vi først omfavne våre egne ufullkommenheter. Her er noen steg du kan ta i prosessen.

Trinn 1: Reflekter

Lag en oversikt av områdene i livet ditt der du har en tendens til å være perfeksjonist. Velg et område og undersøk hvilke aspekter du synes du presterer bra nok eller der du er godt nok. Skriv disse ned i en kolonne. I en annen kolonne skriver du om hvilke aspekter du føler at du kommer til kort.

Trinn 2: Rådføre

Del denne analysen med noen du kjenner godt og som du føler deg trygg med. Lytt til hva personen har å si om dette. Arbeid med denne personen for å se hvordan du kan godta dine mangler i disse områdene. Avtal et øyeblikk i fremtiden for å se på det igjen og observere veksten din. Kanskje det ville være morsomt til å gjøre dette trinnet gjensidig.

Trinn 3: Gjør

Velg et punkt fra listen og la det bevisst ligge igjen. For eksempel, IKKE rydde opp før svigermora kommer på besøk. Si til noen i livet ditt at du ikke kan gjøre noe eller ikke er flink til det.

Lykke til!

 

© Copyright psyke59gradernord.com