(Scroll down for English)

Utsettelse kan ha mange årsaker. Utsettelse kan oppstå fordi du føler deg overveldet og ikke lenger kan se skogen for trærne. Men det kan også være omvendt. For eksempel når du begynner å jobbe uten et mål i tankene, så du bare ikke vet hvor du skal begynne. Og hvis du ikke har en plan, er du mye mer utsatt for å utsette.

Når jeg vet at jeg vil skrive et blogginnlegg, må jeg ta meg tid til å tenke på det. Da burde jeg ikke henge på Facebook. Den slags oppførsel fører nemlig til en negativ spiral. Og en negativ spiral fører til negative følelser og negative følelser gir deg lyst til å gjøre noe morsomt, som å se videoer på YouTube.

Men det finnes også dager hvor jeg tenker at jeg burde skrive en blogg, men rett og slett ikke kommer meg videre. Det er veldig naturlig og normalt. For noen ganger "føler" du det bare ikke, og enkelte oppgaver er plutselig veldig vanskelige. Hvis det finnes andre nyttige oppgaver, gjør jeg dem ferdig først. Hvis jeg får lyst til å skrive etterpå, er det greit. Og hvis ikke, gjorde jeg tross alt noe nyttig.

Det som hjelper er å lage en plan. Bestem hvilke oppgaver du vil utføre i morgen. Sørg for at du vet hva du skal gjøre slik at du kan komme i gang med en gang neste dag. Hvis det ikke går, vær fleksibel og gjør i det minste noe nyttig. Og ikke glem: belønn deg selv når oppgaven er fullført.

Lider du noen gang av utsettelse?

 


 

Suffering from procrastination?

Procrastination can have many causes. Procrastination can arise because you feel overwhelmed and can no longer see the forest for the trees. But it can also be the other way around. For example, when you get started without a goal in mind, so you just don't know where to start. And if you don't have a plan, you're much more prone to procrastinating.

When I know that I want to write a blog post, I have to take the time to think about it. Then I shouldn't hang out on Facebook because that is the kind of behaviour leading to a negative spiral. And a negative spiral leads to negative emotions and negative emotions make you want to do something fun, such as watching videos on YouTube.

But there are also days when I think I should write a blog, but simply can't get ahead. That is very natural and normal. Because sometimes I just don't 'feel' it, and then certain tasks suddenly become very difficult. If there are other useful tasks to do, I will finish them first. If I feel like writing afterwards, that's fine. And if not, I did something useful after all.

One thing that does help is making a plan. Decide which tasks you want to perform tomorrow. Make sure you know what to do so you can get started right away the next day. If it doesn't work out, be flexible and make sure you do at least something useful. And don’t forget to reward yourself when your task is completed.

Do you ever suffer from procrastination?

 

© Copyright psyke59gradernord.com