(Scroll down for English)

Oversikt, kontroll og ro. Hvem vil ikke ha det? Et travelt og mangfoldig liv er fint, men ikke å føle seg overstimulert og overveldet. Her presenterer jeg noen måter å leve enklere med mindre insentiver på.

 • Sikre et ryddig bomiljø. Fred i ditt hjem betyr ofte fred i sinnet ditt.
 • Planlegg mindre enn du kan håndtere. På den måten er det rom for å gjøre morsomme ting.
 • Doser nyhetsinntaket ditt. Du trenger ikke alltid å være klar over alt for å fungere ordentlig.
 • Doser eller slett bruk av sosiale medier.
 • Tillat deg selv minst en time uten telefon hver dag.
 • Doser sosial kontakt hvis du merker at det tar for mye energi. Bruk mer tid med folk som gir deg energi og mindre tid med folk som tapper deg for energi.
 • Gjør en ting om gangen så mye som mulig. Dette forhindrer at hjernen din blir overveldet.
 • Integrer små, rolige øyeblikk gjennom dagen. Disse hjelper deg med å lade opp. På den måten kan du håndtere mer og føle deg mindre overveldet.
 • Gjør noe praktisk og nyttig med hendene. For eksempel rengjøring, matlaging, rydding eller en hobby som hagearbeid eller håndverk.
 • Slutt å bruke telefonen to timer før du legger deg.
 • Slutt å bruke alle skjermer, inkludert TV, en halvtime før du legger deg.

Lykke til!

 


 

Simple living with less incentives

Overview, control, and rest. Who doesn't want that? A busy and diverse life is nice, but you shouldn’t feel overstimulated and overwhelmed. Here, I give a few ways to live simpler with less incentives.

 • Provide a tidy living environment. Peace in your home often means peace in your mind.
 • Plan less than you can handle. That way there is room to do fun things.
 • Dose your news consumption. You don't always have to be aware of everything to function properly.
 • Dose or delete social media use.
 • Allow yourself at least an hour without a phone every day.
 • Dose social contact if you notice that it takes too much energy. Spend more time with people who give you energy and less time with people who drain you.
 • Do one thing at a time as much as possible. This prevents your brain from becoming overwhelmed.
 • Integrate small, calm moments throughout your day. These help you to discharge and recharge. That way you can handle more and feel less overwhelmed.
 • Do something practical and useful with your hands. Such as cleaning, cooking, tidying up or a hobby like gardening or crafts.
 • Stop using your phone two hours before going to sleep.
 • Stop watching all screens, including television, half an hour before going to bed.

Good luck!

 

© Copyright psyke59gradernord.com