(For English scroll down)

For rundt 14 år siden bestemte jeg meg for at jeg ville gi barna mine en rolig og ikke altfor materialistisk barndom fordi jeg antok at verden vi levde i gikk mot slutten. Allerede før den tid visste jeg at vi ikke ville skjemme dem bort med fornøyelsesparker eller med en uhemmet tilstrømning av nye ting for å holde dem glade, og det valget ble tatt bevisst.

Verdens gjeld øker, og det er umulig å betale tilbake. Elbiler er toppmoderne og bra for miljøet nå helt til vi blir kvitt bilen og sitter igjen med flere batterier per bil. Berget av batterier blir større for hver dag som går. Alt for miljøet nå og alt på nakken på barna våre senere.

Jeg er glad jeg aldri har gjort livet veldig enkelt for våre barn. På den ene siden har de et ganske enkelt liv, også på grunn av måten vi lever på. Men på den andre siden har de det vanskeligere enn det gjennomsnittlige norske barnet fordi vi forventer at de skal ta ett eget ansvar og rydde opp i sitt eget rot. Bokstavelig og billedlig talt.

Foreldre må kompensere for sitt kroniske fravær med årskort til dyrehagen, ukentlige godteriposer, siste mote (hvorfor og for hvem?) og julegavene som er stablet halvannen meter rundt juletreet. Heldigvis er det annerledes med oss! Det spiller ingen rolle om du kjøper designerklær til barna dine eller tar dem med til dyre fornøyelsesparker. Det viktigste er at du viser at du er glad når han eller hun kommer inn i rommet. Alltid!

De er vant til at hvis de vil noe, må de gjøre noe for det. Jeg gir ikke gratis penger hver uke. Hvis de trenger penger kan de hjelpe meg: rydde i hagen, klippe plenen, henge opp tøy og ofte gjør de det uten å få noe tilbake fordi det er helt normalt at de gjør sitt.

De er kreative med det de har og tør å si ifra, selv om de er de eneste med en annen mening.

 


 

Poor children

About 14 years ago, I decided that I wanted to give my children a quiet and not too materialistic childhood because I assumed that the world we lived in was coming to an end. Even before that time I already knew that we would not spoil them with amusement parks or with an unbridled influx of new things to keep them happy, and that choice was made consciously.

The world’s debts are mounting, and they are impossible to repay. Electric cars are state of the art and good for the environment until we get rid of the car and are stuck with several batteries per car. The mountain of batteries is getting bigger by the day. Everything for the environment now and everything on the neck of our children later.

I’m glad I never made life too easy for our kids. On the one hand they have a fairly easy life, also because of the way we live. On the other hand, they have it more difficult than the average Norwegian child because we expect them to take their own responsibility and clean up their own mess, literally and figuratively.

Parents feel they must compensate for their chronic absence with annual zoo passes, weekly bags of candy, the latest fashion (why? For whom?) and the Christmas gifts piled six feet around the Christmas tree. Fortunately, it’s different with us! It doesn’t matter whether you buy your kids designer clothes or take them to expensive amusement parks. The most important thing is that you show that you are happy when he or she enters the room. All the time!

They are used to the fact that if they want something, they have to do something for it. I don’t provide them with free money every week; if they need money, they can help me: tidy up the garden, mow the lawn, hang up the laundry and often they do it without anything in return because it’s just normal for them to do their part.

They are creative with what they have and dare to speak out, even if they are the only ones with a different opinion.

 

© Copyright psyke59gradernord.com