(For English scroll down)

Verden ser lysere ut når du er positiv. Å være positiv betyr i hovedsak at du bevisst velger å fokusere på de tingene som går bra. Om tingene i livet ditt som gjør deg lykkelig. Det betyr ikke at du ikke har problemer, men du kan gjøre ditt beste for ikke å bli fanget av det.

Å være positiv

Når du legger merke til noe som går bra eller som gjør deg glad: si det. Spesielt i samspill med andre.

«Været er fint i dag!», «Så hyggelig at du ble med oss!», «Takk for at du oppklarte det.»

Skift balansen til å sette pris på de små, fine tingene i livet ditt. Da føler du deg gladere, mer avslappet og du sprer umiddelbart mer positivitet i miljøet ditt.

Gi flere komplimenter

Alle liker å motta et kompliment. Men ikke alle komplimenterer så ofte.

«Du ser nydelig ut!», «Jeg synes den skjorten passer veldig bra til fargen på øynene dine.»

Ved regelmessig å gi små, oppriktige komplimenter, bringer du et smil på ansiktet til den andre.

Når du selv gir komplimenter oftere, begynner du å ta mer og mer oppmerksomhet til de positive tingene til menneskene rundt deg. Dette gjør deg også mer positiv selv.

Å være takknemlig

Vær takknemlig for de vakre tingene i livet ditt. Ikke bare de store, men også de små, hverdagslige tingene. Ting som vinden i ansiktet, den fine lukten ute, en god kopp kaffe eller en hyggelig samtale. Takknemlighet får deg til å føle deg mer positiv.

 


 

Become more positive

When you are positive the world looks brighter. Being positive mainly means that you consciously choose to focus on the things that are going well. On the things in your life that make you happy. It doesn't mean you don't have problems, but you can do your best not to get caught up in it.

Be positive

Whenever you notice something that is going well or that makes you happy: say it. Especially in interactions with others.

“The weather is nice today!”, “How nice of you to join us!”, “Thank you for clearing that up.”

Shift the balance to appreciation for the small, fine things in your life. Then you feel happier, more relaxed and you immediately spread more positivity in your environment.

Give more compliments

Everyone likes to receive a compliment. But not everyone compliments that often.

“You look gorgeous!”, “I think that shirt really goes great with the colour of your eyes.”

By regularly giving small, sincere compliments, you bring a smile to the other person's face.

When you give compliments yourself more often, you start to pay more and more attention to the positive things of the people around you. This also makes you more positive yourself.

Be grateful

Be thankful for the beautiful things in your life. Not only the big, but also the small, everyday things. Things like the wind in your face, the nice smell outside, a good cup of coffee or a nice conversation. Gratitude makes you feel more positive.

 

© Copyright psyke59gradernord.com