(For English scroll down)

Jeg liker jobben min. Men ikke alltid. Og noen ganger er det et problem, fordi ting bare må skje. Når du jobber for en arbeidsgiver tar du deg sammen og gjør bare som du blir bedt om. Men det er ikke slik det fungerer når du jobber for deg selv. Jeg kan styre tiden min selv. Så hvis jeg ikke har lyst til å jobbe kan jeg bare dagdrømme hele ettermiddagen uten at noen blir sint på meg.

Hvis jeg ikke har lyst til å jobbe så utsetter jeg. Men noen ganger må ting bare gjøres.

Jeg lager en timeplan der oppgavene har et visst spillerom. Hvis jeg merker at jeg ikke har lyst, gir jeg meg selv tillatelse til å ikke jobbe. Dette letter belastningen fra skuldrene mine. Men så fort jeg gir meg selv tillatelse til å slappe av, tenker jeg på alt som må gjøres. Og før jeg vet ordet av det, er det en blogg på skjermen min, eller er innboksen min tomt.

Situasjonen endres ikke. Jeg endrer bare meningen om situasjonen. Og dette gjør at jeg plutselig oppfører meg veldig annerledes.

Hvis jeg bestemmer meg for at jeg like gjerne kan gjøre noe avslappende som gjør meg glad, så blir det plutselig mye mindre plagsomt å jobbe en stund.

Buen kan ikke alltid være spent. Hvis jeg ikke har lyst til å jobbe, er det ofte fordi jeg er trøtt eller stresset. Å slappe av litt vil få meg til å ha lyst til å jobbe i morgen.

Gi deg selv friheten til å slappe av og se hva som skjer.

 


 

Don't feel like working

I like my job. But not always. And sometimes that's a problem because things just must be done. When you work for an employer, you pull yourself together and just do as you are asked. But that's not how it works when you work for yourself. I can manage my own time. So, if I don't feel like working, I can just daydream all afternoon without anyone getting mad at me.

If I don't feel like working, then I will postpone. But sometimes things just have to happen.

I make a schedule in which I give the tasks a bit more time than necessary. And if I notice that I don't feel like it, I give myself permission not to work. This takes a load off my shoulders. But as soon as I give myself permission to relax, I think of everything that needs to be done. And before I know it, there's a blog on my screen or my mailbox has been raked empty.

The situation does not change. I am just changing my mind about the situation. And this makes me suddenly behave very differently.

If I decide that I might as well do something useless that makes me happy, then it suddenly becomes much less annoying to work for a while.

All work and no play make Jack a dull boy. If I don't feel like working, it's often because I'm tired or stressed. Relaxing a bit will make me like better working tomorrow.

Give yourself the freedom to relax and watch what happens.

 

© Copyright psyke59gradernord.com