(For English, scroll down)

Noen ganger havner du i en negativ spiral. Det opplever vi alle noen ganger. Men det burde ikke være noe problem. Faktisk kan det til og med hjelpe deg videre.

Å være litt nede skjer fra tid til annen og med alle. Du kan ikke alltid leve et positivt liv. Og du trenger ikke å gjøre det heller. Livet har også negative perioder.

Du kjenner det kanskje igjen: du føler deg ikke i fysisk form, du blir fort sliten og har lyst til å helst henge på sofaen. Da er det viktig å bare la ting gå og gi seg selv tid til å komme tilbake i en oppadgående spiral.

Gå ut og tren litt. Du vil merke at du føler deg mye sterkere etter noen dager.

Prøv å spise sunt når du er i et negativt humør. Dette forhindrer at du må kvitte deg med overflødige kiloene etterpå.

Legg deg i tide og sov litt lenger om nødvendig.

Skriv ned hva du gjør i en dagbok hver dag. Kanskje det kan bidra til at du kan finne ut hvorfor du havnet i en negativ spiral. Du kan bruke denne innsikten til å komme nærmere lykkelige situasjoner. Ta små skritt i riktig retning uten å tvinge deg selv.

Å være litt nede er irriterende, men den hjelper deg også. Det er et signal fra kroppen din om at det er på tide med en forandring.

Og selv om det er bra for deg å føle deg kjipt innimellom, ikke dvel ved det. Start den oppadgående spiralen forsiktig på nytt og se fremover. Alt er midlertidig, så også dette.

 


 

You can feel low, sometimes

Sometimes you end up feeling low. We all have that sometimes. But that shouldn't be a problem. In fact, feeling low can even help you to move forward.

Feeling low happens from time to time and it happens to everyone. You can't always live a positive life. And you don't have to. Life also has negative periods.

You may recognize it: you don't feel physically fit, you get tired quickly and just want to hang out on the couch. Then it is important to just let things go and give yourself time to get back into an upward spiral.

Go outside and get some exercise. You will notice that you feel much fitter after a few days.

Try to eat healthy when you feel low. This prevents you from having to get rid of excess pounds afterwards.

Go to bed on time and sleep a little longer if necessary.

Write down what you do every day in a journal. Maybe you can find out why you feel low. You can use those insights to get closer to happy situations. Take small steps in the right direction without forcing yourself.

Feeling low is annoying, but it also helps you. It is a signal from your body that it is time for a change.

And while it's good for you to feel low once in a while, don't dwell on it. Gently restart the upward spiral and look ahead. Everything is temporary, so also this.

 

© Copyright psyke59gradernord.com