(For English scroll down)

Personlige utfordringer, for mye stress og uro, deprimerte stemninger på grunn av sykdom eller ekle beskjeder, vi har alle opplevd det en gang. Men livet kan ikke alltid være vakkert.

Mange har da en tendens til å ta grep og gjøre noe med situasjonen. Men det er bedre å akseptere situasjonen som den er og hvile. Du kan ikke gjøre alt. Man kan ikke alltid føle seg høy på en topp, dalene er også en del av livet. Bare la det være som det er.

Du kjenner det kanskje: du er opptatt og vil “bare litt” fullføre dette eller dat. Og før du vet ordet av det, lurer du på hvor tiden har blitt av på slutten av dagen. Det virker nesten umulig å hvile. Men når du føler deg litt kjørt, er det viktig å ta det signalet på alvor. For jo mer sliten du er, jo mer overveldende virker livet. Ting du vanligvis gjør lett kan nå føles veldig tungt.

Ta en pause. Hvile er nødvendig for å fungere optimalt. Hvis du vil gi noen andre råd om å ta en pause, sørg for å gi det rådet til deg selv også.

 


 

Are you a bit down?

Personal challenges, too much stress and unrest, depressed moods due to illness or nasty messages, we've all experienced them. But life can't always be just beautiful.

Many people then tend to act and do something about the situation. But often it is better to accept the situation as it is and take a rest. You can't do everything. You can't always feel high on a mountain, the valleys are part of life too. Just let it be as it is.

Maybe you recognise it: you are busy, and you want to finish this or that “just quickly”. And before you know it, you're wondering where the time has gone at the end of the day. It seems almost impossible to rest. But once you are a bit down, it's important to take that signal seriously. Because the more tired you are, the more overwhelming life seems. Things that you normally do easily can now feel very heavy.

Take a rest. Rest is necessary to function optimally. If you would advise someone else to take a rest, be sure to give that advice to yourself.

 

© Copyright psyke59gradernord.com