(For English scroll down)

Dagens ungdom vokser opp med foreldre som vil vite hvem de har lekt med, hvem vennene deres er. Foreldre liker å se at barn ikke kjeder seg og at de kontinuerlig holdes opptatt: bursdagsfeiringer, sport, musikk osv. For det er en dårlig ting om barn blir stående alene eller utenfor gruppen.

Men er det så ille når barn blir stående alene? Noen barn foretrekker å trekke seg tilbake fordi de ikke føler at de passer inn i gruppen. En jente på videregående som ikke sminker seg fordi hun ikke liker det eller som ikke synes moten som alle andre går med passer til henne. En gutt som synes alkohol smaker ikke og derfor ikke er invitert til fester fordi han blir sett på som en festbremser.

Akkurat som et tre med lange sterke røtter tåler alle angrep, er barn som har lært seg å overvinne problemene sterkere enn barn som aldri har hatt problemer. Foreldre bør derfor ikke eliminere alle utfordringer.

Det er ikke nødvendig å fylle ferien med aktiviteter. Det gjør ikke en ferie bedre eller morsommere.

 


 

Children and vacation

Today's youth grow up with parents who want to know who they've played with and who their friends are. Parents that like to see that children are not bored and that they are continuously kept busy: birthday parties, sports, music, etc. Because it is a bad thing if children are left alone or outside the group.

But is it so bad when children are left alone? Some children prefer to withdraw because they don't feel they fit into the group. A girl in high school who doesn't wear make-up because she doesn't like it or who doesn't think the fashion that everyone else is going with suits her. A boy who doesn’t like alcohol and is therefore not invited to parties because he is seen as a party breaker.

Just as a tree with long strong roots can withstand all attacks, children who have learned to overcome their problems are stronger than children who have never had problems. Parents should therefore not eliminate every challenge.

There is no need to fill the holiday with activities. That doesn't make a holiday any better or more fun.

 

© Copyright psyke59gradernord.com