(For English scroll down)

Min mann og jeg har vært sammen i over 30 år. Og i tillegg til hyggelige perioder, hadde vi også perioder hvor det gikk mindre bra. Til tider var vi så opptatt med andre ting at vi ikke tok oss tid til en rolig samtale.

Men det hendte også at noe rørte våre sjeler og hjerter i en slik grad at forholdet vårt ble snudd helt på hodet. Spesielt når det ble gjort urett mot oss. Det er en av de tingene vi aldri ønsker å oppleve igjen.

Å komme seg ut av dette sammen er ikke så lett. Tilliten at den andre personen er der for deg, lytter til deg og svarer deg når du trenger ham eller henne, er ikke lenger selvinnlysende. "Beklager!" funker ikke lenger til å reparere forholdet.

Å ta seg tid til hverandre, lytte til hverandre, føle med hverandre og å tilgi er veldig viktig. Bare på denne måten kan du gjenopprette forholdet ditt.

Du tilgir bare for deg selv. Ved å tilgi den andre kan du gi slipp på smerten og la byrden gli av skuldrene dine. Dette betyr ikke at du godkjenner og glemmer det som skjedde! Å tilgi hjelper deg med å få livet tilbake på rett spor og føle deg mindre stresset.

Ved å snakke sammen, lytte til hverandre og ha empati for den andre, endrer du ikke det som har skjedd, men du styrker forholdet ditt.

 


 

Forgiving in a relationship

My husband and I have been together for over 30 years. Besides pleasant periods, we also had periods when things went less well. At times we were so busy with other things that we didn't take the time for a quiet conversation.

But it also happened that something touched our souls and hearts to such an extent that our relationship was completely turned upside down. Especially when we were wronged. It's one of those things we never want to experience again.

Getting out of this together is not so easy. The trust that the other person is there for you, listens to you and responds to you when you need him or her, is no longer self-evident. “Sorry!” falls far short of repairing the relationship.

Taking time for each other, listening to each other, empathizing with the other and forgiving is very important. Only in this way can you restore your relationship.

You only forgive for yourself. By forgiving the other person you can let go of the pain and let the burden slide off your shoulders. This does not mean that you approve and forget the event! Forgiving helps you get your life back on track and feel less stressed.

By talking together, listening to each other and empathizing with the other person, you do not change what has happened, but you strengthen your relationship.

 

© Copyright psyke59gradernord.com