Psyke 59 Grader Nord kan hjelpe deg med mange ulike utfordringer. Vi har blant annet god kompetanse innenfor områdene nevnt under.

Høy intelligens

Dersom du vil vite mer om høy intelligens, kan du finne mer informasjon på følgende sider:

Signaler av høy intelligens,

Høy intelligens hos Barn og tenåringer, og

Høy Intelligens i kombinasjon med:

Psykopati

Dersom du vil vite mer om psykopati, kan du finne mer informasjon på følgende sider:

Psykopatiens Bakgrunn,

Psykopatiens Kjennetegn, og

Foredrag om psykopati.

Relasjonsrådgivning 

Vi tilbyr også relasjonsrådgivning og veiledning for problemer som kan oppstå i et partnerforhold. Noen eksempler på dette er konstante argumenter, utroskap, sjalusi, vanskelig kommunikasjon, seksuelle problemer, å vokse fra hverandre, misnøye med gledeløshet og sløvhet, og forholdsproblemer som et resultat av livshendelser.

Disse problemene forårsaker ofte mye nød for partnerne og deres miljø. De kan føre til stressklager, følelser av angst, stoffbruk og vanskeligere fungering på jobben.

Mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss.

Coaching og psykologisk assistanse

I tillegg til forholds- og systemterapi, tilbyr vi også coaching og kortvarig psykologisk hjelp.

Du kan følge med følgende klager:

  • klager på grunn av overbelastning, for eksempel på grunn av uformell omsorg, travel jobb og/eller familie
  • stressklager som følelse av maset, søvnløshet, glemsomhet og bekymring
  • bli sittende fast i studier eller arbeid
  • tilpasningsproblemer, dvs. psykologiske problemer med å tilpasse seg store livshendelser, for eksempel en alvorlig eller kronisk sykdom, tap av jobb, skilsmisse
  • problemer med å takle sorg
  • problemer knyttet til meningsskaping

Det grunnleggende prinsippet for assistansen er at klager er en kombinasjon av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Eksempler inkluderer arv, ernæring, personlighetstrekk, familie, venner og arbeid. Disse faktorene avgjør hvor sårbar eller hvor motstandsdyktig noen er.

Klager er ikke isolerte. De har å gjøre med endringer i det sosiale miljøet og måten noen takler disse endringene på. En klage er som et svar på endringer som noen er mindre i stand til å takle.

 

© Copyright psyke59gradernord.com