(For English scroll down)

En 14 år gammel gutt sa nylig: «Alt folk flest ønsker seg, inkludert å være oppe på nyttårsaften og sette av fyrverkeri, er slett ikke nødvendig for å ha det bra!». Og han har rett!

Jeg elsker det når ferien er bak oss og vi sakte går tilbake til det normale livet. Mannen tilbake på jobb, barna tilbake til skolen. En uke eller to til, så er det verste mørket over.

Fint pusse vekk sporene fra 2023 i huset. Rydde julegreiene igjen, kastet søppel, vasket gardinene, ryddet opp i kjøleskapet, ryddet opp på badene og ryddet i datamaskinen.

Ikke la deg lure om «det er ikke dårlig vær, bare dårlige klær»: er det virkelig dårlig vær, er nordmenn også massevis innendørs.

Fyrverkeriet er over. Og alle dyr - og mennesker - er ikke lenger stresset. Det er ikke flere gaver å kjøpe og pakke inn, men vi kan være takknemlige for det vi har. Vi kan spise sunn mat igjen i stedet for å måtte finne på spesielle retter, fordi vi rett og slett «må». Butikkene har ryddet opp i plastoverskuddet i rødt og gull, og Mariah & George er stille i ett år til.

Vi kan igjen fokusere på de gode tingene i det nye året. Lyset som sakte begynner å komme tilbake. Og stillheten som kommer tilbake.

Vi tenner i vedovnen og tar en ny kopp kaffe. Å se hvordan det mørkeblå på himmelen sakte vil endre seg til stålgrå og jeg nyter freden som har vært så sjelden i det siste.

 


 

A new year

A 14-year-old boy recently said: “Everything most people want, including staying up on New Year's Eve and setting off fireworks, is not necessary at all to have a good time!”. And he's right!

I always love it when the holidays are behind us, and we slowly go back to normal life. The man back to work, the children back to school. Another week or two, then the worst of the darkness will be over.

It’s nice to brush away the traces of 2023 in the house. Put the Christmas stuff away again, disposed of garbage, washed the curtains, cleaned up the fridge, cleaned up the bathrooms and cleaned up the computer.

Don't be fooled about “there is no bad weather, only bad clothing” slogan: if it is really bad weather, Norwegians are also indoors en masse.

The fireworks are over. And all animals -and people- are no longer stressed. There are no more presents to buy and wrap, but we can be thankful for what we have. We can eat healthy food again instead of having to come up with special dishes, because we simply “must”. The shops have cleaned up their red and gold plastic excess and Mariah & George are silent for another year.

We can focus again on the good things of the new year. The light that slowly starts to come back. And the silence that returns.

We light the wood stove and grab another cup of coffee. Watching how the dark blue in the sky will slowly change into steel grey and I enjoy the peace that has been so rare lately.

 

© Copyright psyke59gradernord.com