(For English scroll down)

Alle vet at når du er trøtt eller sulten er livet vanskelig. Du er ikke morsom å være med.

Løsningen? Hva med:

  • Drikk et stort glass vann. Litt dehydrering fører raskt til en følelse av tretthet (å drikke vann er også bra mot hodepine).
  • Ha en sunn matbit (frukt eller grønnsaker).
  • Ta en lur hvis mulig. Og hvis det ikke er mulig, ta en tur utenfor.
  • Noen ganger kan det hjelpe å gjøre noe positivt. Det kan gi deg en lykkelig følelse. En liten oppgave som å svare på en e-post eller sette skitne kopper i oppvaskmaskinen.
  • Og hvis du legger til munter musikk, vil den automatisk gjøre deg glad.

Vi føler oss ofte mindre glad fordi vi legger os opp ting vi må (gjøre jobb, husarbeid osv.) selv om vi ikke har lyst.

Hva liker du egentlig å gjøre? Gjør det! Har du lyst på sjokolade, men prøver du alltid å spise sunt? Spis den sjokoladen. Vil du egentlig spille spill? Så er det bare å spille spill. Vil du danse i stua? Ingen stopper deg. Og å leke er bra for humøret. Å hoppe på trampoline, spille fotball med barna eller boltre med partneren din – det gjør deg glad, avslappet og mer positiv.

Sett deg ned og ta noen dype pust gjennom nesen. Legg merke til hvordan kroppen sakte slapper av. Fortsett å puste, vær avslappet. Du vil nok merke hvor roligere du blir etter noen minutter.

Noen få minutter med bevisst pust er alt du trenger å gjøre noen ganger.

 


 

Freedom and happiness

Everyone knows that when you are tired or hungry life is hard. You're not fun to be around.

The solution? How about:

  • Drink a large glass of water. A little bit of dehydration quickly leads to a feeling of tiredness (drinking water is also good for headaches).
  • Have a healthy snack (fruit or vegetables).
  • Take a nap if possible. And if that's not possible, take a walk outside.
  • Sometimes it can help to do something positive that can give you a happy feeling. A small task such as answering an email or putting dirty cups in the dishwasher. 
  • And if you add cheerful music to it, it will automatically make you happy.

We often feel less cheerful because we think we have to (do work, housework, etc.) even though we don't feel like it.

What do you really enjoy doing? Go do that! Do you crave chocolate, but always try to eat healthy? Eat that chocolate. Do you actually want to play games? Then just play games. Do you want to dance in the living room? Nobody stops you. And playing is good for your mood. Jumping on a trampoline, playing football with your children or romp with your partner – it makes you happy, relaxed and more positive.

Sit down and take a few deep breaths through your nose. Notice how your body slowly relaxes. Keep breathing, stay relaxed. You will probably notice how calmer you become after a few minutes. A few minutes of conscious breathing is all you need to do sometimes.

 

© Copyright psyke59gradernord.com