Denne gangen har jeg lyst å gi en kort oppsummering av boken "The No-Asshole Rule" av Robert Sutton.

En presis definisjon er nyttig hvis du ønsker å implementere "no-asshole" regelen. (Det er mulig å si ‘ingen drittsekk regelen’, men det dekker ikke alt det dreier seg om.) Å gi en presis definisjon kan hjelpe deg å skille mellom kolleger og kunder du rett og slett ikke liker fra de som fortjener etiketten. Det kan hjelpe deg å skille folk som har en dårlig dag eller et dårlig øyeblikk ("midlertidige assholes") fra vedvarende ekle og destruktive ‘assholes’ ("sertifiserte assholes"). Og en god definisjon kan hjelpe deg å forklare til andre hvorfor denne personen fortjener etiketten.

Bennet Tepper definerer det som "den vedvarende visning av fiendtlig verbal og ikke-verbal atferd, unntatt fysisk kontakt".

 • Test 1: etter å snakke med den påståtte ‘asshole’, føler "målet" seg undertrykt, ydmyket, eller nedvurdert av den personen? Spesielt: føler målet seg verre om seg selv?
 • Test 2: Har den påståtte ‘asshole’ som mål folk som er mindre flink heller enn menneskene som er flinkere?

Vanlige hverdagshandlinger som kjennetegner ‘assholes’:

 1. Personlig fornærmelse
 2. Invadere ens personlig territorium
 3. Ikke invitert fysisk kontakt
 4. Trusler og skremming, både verbale og nonverbale
 5. Sarkastiske vitser og erting brukt som fornærmelse
 6. E-post ‘flaming’
 7. Statuskommentarer ment å ydmyke sine ofre
 8. Offentlige ydmykelse eller statusdegraderingsritualer
 9. Uhøflige avbrytelser
 10. To fjes angrep
 11. Å se på folk i en truende måte
 12. Behandle folk som om de er usynlige

Det er ikke rettferdig å kalle noen en sertifisert ‘asshole’ basert på en enkelt episode. Nesten alle av oss oppfører seg som drittsekker til tider. 

Så finnes det også folk som er sosialt ikke flink utenom sin egen skyld. Folk som har Asperger syndrom eller Tourettes syndrom er sosialt ufølsomme og kan ved et uhell opptre som drittsekker til tider. De oppfører seg rart, har dårlige sosiale ferdigheter og skader utilsiktet andre folks følelser.

En rekke kontrollerte eksperimenter og feltstudier viser at når lagene engasjerer seg i konflikten om ideer i en atmosfære av gjensidig respekt, utvikler de bedre ideer og prestere bedre. Når folk oppfører seg som en gjeng med drittsekker, lider hele gruppen.

Forskjellen mellom hvordan en person behandler de maktesløse i forhold til de flinke er så godt som det vises hvordan det menneskelig karakter er.

Effektene av drittsekker er så ødeleggende fordi de suger folk av sin energi og aktelse. For det meste skjer dette gjennom de akkumulerte effektene av små, nedverdigende handlinger, ikke så mye gjennom en eller to dramatiske episoder. Drittsekker er ødeleggende delvis fordi negative interaksjoner har en langt større innvirkning på våre stemninger enn positive interaksjoner - fem ganger mer, ifølge nyere forskning.

Fordi den sanne ‘asshole’ vanligvis ikke bryter noen lov, som beviser at målet ble misbrukt fordi han/hun "spurte om det" kan det være en vanskelig oppgave for en arbeidstager.

Enheter med de beste lederskap og medarbeiderrelasjoner rapporterte de fleste feilene: enheter med de beste lederne rapporterte så mange som ti ganger flere feil enn enheter med de verste lederne. Fordi de følte seg "psykologisk trygt" å innrømme sine feil. Sykepleierne i beste enheten sa at "feilene var naturlig og normal til å dokumentere" og at "feil er alvorlig fordi narkotika er giftig, så du er aldri redd for å fortelle lederen."

Historien var helt annerledes i enhetene hvor sykepleierne sjelden rapportert feil. Sykepleiere sa ting som "miljøet er uforsonlig, hoder vil rulle", "du blir stilt for retten", og at lederen "behandler deg som skyldig hvis du gjør en feil" og "behandler deg som en to-åring".

Når jeg må jobbe for eller med en haug med drittsekker, gjør jeg ikke mye for å hjelpe. Men når jeg beundrer mine overordnede og kolleger, vil jeg gå til ekstreme lengder. Det er enda bevis på at når folk jobber for kalde og ondskapsfulle drittsekker, stjeler ansatte fra sine selskaper for å bli skuls med virksomheten. Når folk tror at de arbeider for ufølsomme drittsekker, finner de måter å komme tilbake på dem, og stjeling er en av disse måtene. Vrede er ikke pen, men det er en del av menneskets natur som drittsekker bringer ut i sine ofre.

Drittsekker avler som kaniner. Deres gift smitter raskt andre. Bli ikke del av det!

Håndheving av "no-asshole" regelen er ikke bare ledelsens ansvar men også av de ansatte og kolleger!

The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't 

Robert I. Sutton, ISBN 0446526568