Arbeidsrelatert stress oppstår når kravene til jobben overstiger evner til å takle dem. Det er mange årsaker. Vi kaller det psykososiale risikoer.

Psykososiale risikoer inkluderer for eksempel arbeidsmengde, motstridende krav, jobb-usikkerhet, manglende støtte, men også mobbing, vold og stress

Langvarig stress på jobben gir alvorlige psykiske og fysiske problemer. Arbeidsrelatert stress er et organisatorisk problem som påvirker helsen til arbeiderne og som må tas opp på tilstrekkelig ledernivå. Stress kan ikke ignoreres!

Over halvparten av europeiske arbeidstakere rapporterer at stress er vanlig på arbeidsplassen. Dette kan føre til lav produktivitet, fravær, førtidspensjonering og ikke minst ulykker.

Stress antas å være årsaken til omtrent halvparten av tapte virkedager. De menneskelige lidelsene er ikke målbare. Den økonomiske innvirkning på virksomheten og internasjonal økonomi er enormt.

Psykososiale risikoer kan påvirkes og styres i likhet med alle andre risikoer.

Hvis du er en arbeidsgiver husk at den psykososiale risikoen er din juridiske og moralske (og økonomiske) forpliktelse. Å forebygge og redusere arbeidsrelatert stress (f. eks. gjennom jobbing med engasjement, kommunikasjon, støtte fra ledelsen og ved å unngå skyld kultur) betyr å beskytte arbeiders helse, gir bedre resultater og langsiktig bærekraft. Som arbeidstaker kan du identifisere, evaluere, ta affære og si ifra. Sunne arbeidsplasser håndterer stress bedre. La det skje på din arbeidsplass. Sikkerhet og helse på arbeidsplassen er aller bekymring. Det er bra for deg, det er bra for bedriften.