Hva er ADHD?

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en nevrologisk tilstand som forstyrer en persons evne til å ta hensyn og utøve alderstilpasset hemming. En person med ADHD er så uoppmerksom eller impulsivt og hyperaktivt, eller begge deler, at daglig fungering i hjem, skole og arbeid er alvorlig påvirket. ADHD blir vanligvis tydelig hos barn på barnehage eller i tidlige skoleårene.

Hvem får det?

Vanligvis blir det diagnostisert hos barn, men også voksne kan ha tilstanden. Voksne med ADHD kan være uvitende om at de har sykdommen, men vet at de har problemer med å få ting organisert og holde fokus. Dagligdagse oppgaver som å våkne opp, å kle seg, organisering av dagens arbeid, å komme i gang med arbeid eller å være produktiv på jobb kan være store utfordringer for voksen med ADHD.

Hva er symptomene?

ADHD symptomer oppstår over mange måneder, ofte med impulsivitet og hyperaktivitet og uoppmerksomhet. Ulike symptomer kan oppstå i forskjellige innstillinger, avhengig av krav de situasjonene utgjør for barnets selvkontroll.

Symptomer på ADHD kan omfatte:

  • Vanskeligheter med å organisere oppgaver og aktiviteter
  • Unngå aktiviteter som krever vedvarende mental anstrengelse
  • Mister nødvendige elementer
  • Glemsk av daglige aktiviteter

Hvordan blir det diagnostisert?

Fordi symptomene kan variere, kan ADHD være vanskelig å diagnostisere. En diagnose av ADHD er basert på antallet, persistens og historie med symptomatisk oppførsel, og i hvilken grad symptomene hindrer et barns ytelse i mer enn en stilling. Foreldre eller lærere kan være den første til å legge merke til mulige tegn på ADHD. Diagnostisering av ADHD hos voksne er basert på symptomer, nedskrivninger og historie. Voksne med ADHD kan oppleve symptomer som manglende fokus, uorden, rastløshet og vanskelighetsbehandling. De kan også ha problemer på jobb, hjemme eller med personlige relasjoner. Dessuten må voksne diagnostisert med ADHD har hatt symptomer før de fylte 7 år som fortsatte i minst seks måneder.

Diagnostisering bør gjøres av en profesjonell person med utdanning i ADHD eller psykiske lidelser. Ideelt sett er vurderinger gjort av skole-kartlegging, som inkluderer evalueringer av lærere og andre om et barns atferd basert på vurderingsskalaer. Foreldre og andre som kjenner barnet godt kan bli intervjuet. Spesialisten bruker all denne informasjonen til å stille diagnosen ADHD.

Hva er årsakene?

ADHD er en nevrologisk lidelse, og forskning viser at det kan være på grunn av endringer i hjernen og hvordan den fungerer. Årsakene til disse endringene er ikke helt kjent, men familie og tvillingstudier avslører at ADHD er genetisk betinget. Mellom 10 prosent og 35 prosent av barn med ADHD har en nær slektning med ADHD, og nesten halvparten av foreldre som hadde ADHD som barn har også et barn med ADHD. Studier i familiene til barn med ADHD viser at pårørende har høy risiko for ADHD, andre psykiske lidelser og lærevansker.

Hva er behandlingen og bivirkninger?

Det finnes ingen kur for ADHD og ingen enkel behandling for alle barn. Selv om ADHD kan behandles, vil barn med ADHD sjelden vokse ut av det. De vanligvis utvikler adaptive tiltak for å kompensere for deres tilstand. Nåværende ADHD behandlinger fokus på symptomlindring med medisiner og atferd modifikasjon eller med kognitiv atferdsterapi.