Jeg blir for X. gang ringt opp: En mor som er bekymret fordi sønnen hennes har fått klistremerke "autist" mens hun ser tydelig at det er ikke tilfellet; hun tror han er høy intelligent.

I denne bloggen og de kommende to skal jeg derfor skrive om høyintelligens.

Problemet

I Norge går alle på samme skole. Alle får samme undervisning. Uansett om du er intelligent, eller ikke en gang kan telle til 10 i første klasse. Og i Norge har vi klasser hvor det sitter 30 barn i samme rom. Dette gir store utfordringer, selv om det finnes spesialpedagoger. Dessverre er disse ofte ikke kjent med fenomenene "autisme spektrum forstyrrelse" eller "høy intelligens".

Barn som er høy intelligent har en større potensial til å lære og analysere. Det er medfødt, men er også miljøavhengig. De som er høy intelligent fungerer ikke på samme måten som resten av klassen. Ofte blir de ikke utfordret på riktig måte. De ser ut av vinduet fordi de synes at det de hører er kjedelig. Eller de lager bråk, fordi de ikke blir utfordret. Alt de hører er allerede kjent. Barnet som er høy intelligent vil ikke alltid være sosial kompetent. De vil gjerne leke med jernaldrene men de jernaldrene skjønner ofte ikke tankegangen av de som er høy intelligent.

Fordi det også er miljøavhengig, er det veldig viktig at de også hjemme blir stimulert.

Test?

For å teste om et barn er høy intelligent må man benytte seg av en test som heter WISC (= Wechsler Intelligence Scale Children). Testen blir brukt for barn mellom seks og 16 år og begrenser man seg til den, så kan barnehagebarn ikke testes på høy intelligens. Har ditt barn problemer på barnehage kan de bare få klistremerket autist eller ADHD. 

Det finnes derimot en test som heter WPPSI (= Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) som kan brukes for barn mellom to og syv år. Så vit jeg vet blir testen ikke brukt i Norge. Problemet er at man må være autorisert for å teste. Køen er lang og PPT vil ikke alltid teste for høy intelligens.

Har du en mistanke at ditt barn er høy intelligent og har du penger? Da er det kanskje mulig å la ditt barn teste hos Mensa. De tilbyr privat WISC-testing. Mensa kan ikke tilby refusjon via NAV, derfor er dette ikke billig: prisen er 6.500,– NOK (ikke MVA-belagt tjeneste).

Se også www.mensa.no